top of page

Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

Hermann-Josef Geratz
Birkesdorfer Strasse 36
52353 Düren - Hoven

Vertegenwoordigd door:
Hermann-Josef Geratz

Contact:
Telefoon: 02421-9522975


E-mail: Hermann-Josef.Geratz@t-online.de


"Als een kleine ondernemer in de zin van § 19 Abs.1 UStG

                 er wordt geen omzetbelasting in rekening gebracht. "

 


Privacy Policy

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Hermann-Josef Geratz
Birkesdorfer Strasse 36
52353
Düren - Hoven
Hermann-Josef.Geratz@t-online.de


 

 


We waarderen uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de verwerking van uw gegevens

 

1. Toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld bevat de naam van het bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid data verzonden en de verzoekende provider (toegang tot de gegevens) en document retrieval.

Deze toegang tot de gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel te zorgen voor een probleemloze werking van de site en de verbetering van ons aanbod. In overeenstemming met artikel 6 par. 1 zin 1 lit. f DSGVO handhaven onze voornamelijk als onderdeel van een belangenafweging rechtmatige belangen een juiste weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
In het kader van een verwerking namens ons levert een externe partij de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit is onze belangrijkste deel van een afweging van de belangen van de legitieme belangen te beschermen bij een juiste weergave van ons aanbod. Alle verzamelde gegevens beschreven in verband met het gebruik van deze site of in passende vormen in de online winkel als de volgende worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het kader dat hier wordt uitgelegd.

Deze serviceprovider bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

2. Gegevens verzamelen en gebruiken voor contractuitvoering, contact opnemen
Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) hen als onderdeel van uw bestelling of na contact met ons op vrijwillige basis. Verplichte velden zijn gemarkeerd als zodanig, zoals we nodig hebben in deze gevallen, de gegevens van essentieel belang voor de uitvoering van de contracten, of om uw contacten te bewerken en je kunt niet verzonden worden zonder hun verklaring, de orde of het maken van contact. De verzamelde gegevens worden weergegeven in de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b DSGVO voor contractafhandeling en verwerking van uw vragen. Voor zover u hiermee instemt overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 lit. Als u een DSGVO hebt uitgegeven door ervoor te kiezen een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van uw account. Na voltooiing van het contract of annulering van uw account gegevens voor verdere verwerking zijn beperkt en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk om verder gebruik van uw gegevens hebben ingestemd of we een die verder gaat dan het gebruik van gegevens voorbehouden ons die is wettelijk toegestaan ​​en waarover we u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van je account op elk gewenst moment en kan worden gedaan per post aan de hieronder beschreven contactmogelijkheden of een officiële functie bij de klant account.

derde De overdracht van gegevens
Voor de uitvoering van het contract op grond van artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b DSGVO wij uw gegevens door aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de rederij, voor zover besteld voor levering van goederen is vereist. Afhankelijk van welke betaling service die u tijdens het bestelproces te selecteren, geven we de betalingen voor deze betaling gegevens aan de instantie die verantwoordelijk is voor de betaling van bankkosten en eventueel in opdracht van ons op betaling dienst of om de geselecteerde payment service te verwerken. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf, zolang u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

 

 

4. E-mailnieuwsbrief en e-mailreclame

Postreclame en uw recht om bezwaar aan te tekenen
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en postadres gebruiken voor promotionele doeleinden, bijvoorbeeld, voor het per post verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. Dit is onze belangrijkste deel van een afweging van de belangen van de legitieme belangen te beschermen bij een promotionele communicatie van onze klanten in overeenstemming met art. 6 lid. 1 zin 1 lit. f DSGVO.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms maakt een betere, actievere communicatie met onze klanten en prospects mogelijk. Wij informeren u over onze producten en lopende promoties.
Wanneer u onze online aanwezigheid te bezoeken in social media gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden kunnen automatisch worden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens worden zogenoemde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen worden gebruikt om b.v. Plaats advertenties binnen en buiten de platforms die naar verluidt in overeenstemming zijn met uw interesses. Voor dit doel worden cookies meestal op uw apparaat gebruikt. Deze cookies slaan bezoekersgedrag en de interesses van gebruikers op. Dit is een juweeltje. Artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO van het behoud van onze voornamelijk in het kader van een afweging van belangen rechtmatige belangen van een geoptimaliseerde versie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en prospects. Als u door de respectieve socialemediaplatformoperators wordt gevraagd om toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6 par. 1 lit. een GDPR.
Voor zover de eerder genoemde social media platforms hebben hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten, geldt het volgende: Voor de VS, een adequaat besluit van de Europese Commissie. Dit gaat terug naar het EU-VS privacyschild. Een huidig ​​certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken.
De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders aan de zijkanten en een contact mogelijkheden en uw rechten en manieren om uw privacy, vooral tegenspraak manieren (opt-out) te beschermen, verwijzen wij u naar de onderstaande privacybeleid van de provider met elkaar verbonden. Als u nog steeds hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Dataverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijk op grond van artikel 26 DSGVO, die hier kan worden bekeken .:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy

 

 

 

Oppositiemogelijkheid (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

5. Contactopties en uw rechten

Als slachtoffer hebt u de volgende rechten:

    . Volgens artikel 15 DSGVO rechts in de aangewezen mogelijkheden er inlichtingen te vorderen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens;

    om te eisen op grond van artikel 16 DSGVO het recht voor om volledige uw persoonlijke gegevens die we opgeslagen onmiddellijk corrigeren.

    Volgens art. 17 DSGVO het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens te wissen op het verzoek, tenzij verdere verwerking
    - het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
    - om een ​​wettelijke verplichting te vervullen;
    - om redenen van openbaar belang of
    - om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
    is verplicht;

    op grond van art. 18 DSGVO het recht voor om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in de mate
    - de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
    - de verwerking is onwettig, maar u verwerpt de verwijdering ervan;
    - we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt deze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
    - u hebt een bezwaar tegen de verwerking ingediend in overeenstemming met artikel 21 AVG;

    . Volgens artikel 20 DSGVO om in een gestructureerd, consistent en maschinenlesebaren formaat of om de overdracht te vragen naar een andere lading, het recht om uw persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt;

    volgens artikel 77 GDPR het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit. In het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthouder van uw gewone verblijfplaats of werkplek of ons hoofdkantoor voor dit.


Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke informatie, de bekendmaking, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en intrekking van de toestemming of tegen een bepaalde gebruiksgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in onze imprint.

************************************************** ******************
recht op
Voor zover we verwerken in onze belangrijkste deel van een afweging van belangen gerechtvaardigde belangen van persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking met effect voor de toekomst. Als de verwerking voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht uit te oefenen, zoals hierboven beschreven. Wat betreft de verwerking wordt gedaan voor andere doeleinden, heb je een recht van beroep alleen in de aanwezigheid van redenen, voortvloeiend uit uw specifieke situatie, ook.

Na uw rechterhand zullen wij uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor deze doeleinden, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of kunnen aantonen er als de verwerking van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van Juridische claims dienen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is. Dan zullen wij uw persoonlijke gegevens voor dit doel niet verwerken. ************************************************** ******************Privacy Policy gemaakt met de Trusted Shops wet copywriter in samenwerking met Wilde Flexoren Solmecke advocaten.

bottom of page